Kontakt do nas    Kontakt do nas

    Pisz, dzwoń, na pewno odpowiemy!

    NIP: 615-205-98-35, KRS: 0000798483, REGON: 0384090416, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 59 300 PLN.