Uprzejmie informujemy, że Innovation AG Sp. Z O.O. realizuje na zlecenie NCBiR przedmiot zamówienia przed komercyjnego w ramach przedsięwzięcia  „E-VAN – UNIWERSALNY POJAZD DOSTAWCZY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM KAT. N1”, Zlecenie Nr.  22/20/PU/P66/5 . W ramach prowadzonego projektu w Etapie I stworzona została koncepcja pojazdu, a obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną pojazdu o napędzie elektrycznym, który pozwoli osiągać zasięg ponad 300 km oraz ładowność ponad 1 tonę. Innowacyjne rozwiązania naszego pojazdu pozwolą w bardzo efektywnym stopniu na rekuperację energii z hamowania, a wydajny układ napędowy osiągnąć satysfakcjonujące parametry mocy pojazdu. W pojeździe e-Van  została zaimplementowana funkcjonalność umożliwiająca wykorzystanie pojazdu jako Mobilnego Magazynu Energii, pozwalająca zasilać urządzenia, podłączane z domowego gniazdka 230V, a których minimalna moc znamionowa przekracza 1500W, funkcjonalność umożliwiająca wykorzystanie pojazdu jako źródła prądu dla innego pojazdu oraz funkcjonalności V2G (Vehicle-to-Grid) pozwalająca zarówno pobierać prąd z sieci elektroenergetycznej, jak i go do niej oddawać.  Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert na udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.